Algoritma ve Kodlamaya Giriş

Algoritma Nedir ?
Bir sorunu yada bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü için izlenecek yolun tanımıdır. Kısaca algoritma mevcut bilgilerden istenilenlere erişme yöntemidir. Programlamanın en önemli kısmı problemin çözümü için algoritma hazırlayabilmek, geliştirmektir.

Kodlama Nedir ?

Kodlama basit bir anlatım ile bilgisayar, makine yada bir sistem ile anlayacakları dilden konuşmak anlamına gelir.

 

WhatsApp Bilgi Hattı
TWITTER
LINKEDIN